AsociațiileAsociațiile sunt definite ca fiind subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în munca pentru realizarea unor activităţi în interes general, al unor colectivităţi sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.

Membrii fondatori ai unei asociații pot fi persoane fizice sau juridice.

Asociațiile își pot desfășura activitatea în diverse domenii: sănătate, educație, sport, drepturile omului, protecție socială, protecția mediului etc.

Asociaţiile, precum și celelalte instituții neguvernamentale, fundaţiile şi federaţiile, au dreptul de a fi sprijinite în desfăşurarea activităţii lor de către autorităţile publice locale. Le pot fi puse la dispoziție spații pentru sediile sociale sau li se pot atribui terenuri în scopul ridicării de construcţii necesare desfăşurării activităţii lor, în condițiile legii.

Dobândirea personalității juridice a unei asociații se face printr-o procedură judiciară, prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are sediul.